Ждрела

Ждрела в България

Буйновско ждрело (БТС 89) (Община Борино)
Дяволският мост и ждрелото на Хайдушки дол (Община Борино)
Енинско ждрело - защитена местност (Община Казанлък)
Ждрело Болата (Община Каварна)
Ждрелото на р. Ерма (БТС 39) (Община Трън)
Ждрелото на река Батова (Община Аксаково)
Ждрелото на река Ръчене (Община Роман)
Проход Вратцата (Община Враца)
Триградско ждрело (БТС 88) (Община Девин)
Чаирско ждрело (Община Девин)
Ябланишко ждрело (Община Трън)