Еко пътеки

Еко пътеки в България

Крепост Балзена (Община Гълъбово)